Guske u magli

KORONA

Tvrdio da korona postoji pa se zarazio

Tvrdio da korona postoji pa se zarazio